Acısını Bağrına Basmak

  1. acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek) deyiminin anlamı.
    Bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak. Örnek Cümle: Şehit oğlunun tabutunu gören baba ağlamamak için acısını yüreğine gömdü.
    Güncel Türkçe Sözlük